Zavvi International Migrated 15022018 affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sale: 7kr - 21kr

Det här programmet
utgick: 4 månader sedan

Sale: 1-6%

Det här programmet
utgick: 4 månader sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

Zavvi International Migrated 15022018 Info