Tidningsbutiken affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
- Gå med
Sales: 5% Gå med
Sale: 10%

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Sales: 10.00%

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

PPS: från 5.00% till 10.00%

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

-

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

255408 - Campaign* 20,00 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

iSale 150400 - General campaign 5,0 %

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

150400 - General campaign 10,0 %

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

iSale Standard 5,0 %

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Standard 10,0 %

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

iSale 255408 - Campaign* 10,00 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.
PPS
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.
iSale / iSales
En iLead sker när besökaren fått en annonsvisning på publisherns webbplats men ej klickat på den och vid senare tillfälle går in hos annonsörens webbplats och utför ett köp.

Tidningsbutiken Info