Svenska Gummihuset affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Övrigt >5 000 kr 200 SEK Gå med
Hjul >10 000 kr 400 SEK Gå med
Övrigt <5 000 kr 4 % Gå med
Hjul <10 000 kr 4 % Gå med

Svenska Gummihuset Info