Solentro gör en egen bok affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sale: 10 EUR Gå med
Sale: 100 DKK Gå med
Sale: 100 NOK Gå med
Sale: 100 SEK Gå med
Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

Solentro gör en egen bok Info