Patroner.se affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
100 SEK Gå med
90 SEK Gå med
110 SEK Gå med