JobbGarant affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sale: iSales + Leads: 245,00

Det här programmet
utgick: 7 år sedan

-

Det här programmet
utgick: 7 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

JobbGarant Info