IQtestet.se affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
CLICK: 4

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Sale: 10 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Lead: 4 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

4 SEK

Det här programmet
utgick: 2 år sedan

10 SEK

Det här programmet
utgick: 2 år sedan

CLICK
Pay Per Click. Annonsören betalar varje gång en besökare klickar på en annons.
Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.
Lead / Leads
Innebär att man får betalt varje gång besökaren utför en handling till exempel att fylla i en intresseanmälan eller anmäla sig till ett nyhetsbrev.

IQtestet.se Info