HotelSpecials affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sale: 90 SEK Gå med
Sale: 30 SEK Gå med
Sales: 30 SEK

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

Sales: 130 SEK

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

HotelSpecials Info