Glamma affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sales: 100 SEK

Det här programmet
utgick: 1 år sedan

Order 10 %

Det här programmet
utgick: 11 månader sedan

Sale: 12%

Det här programmet
utgick: 9 månader sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

Glamma Info