Fedelta Företagslån affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
400 001 - 450 000 10000 SEK Gå med
350 001 - 400 000 8750 SEK Gå med
300 001 - 350 000 7500 SEK Gå med
250 001 - 300 000 6250 SEK Gå med
200 001 - 250 000 5000 SEK Gå med
450 001 - uppåt 12500 SEK Gå med
0 - 200 000 2500 SEK Gå med

Fedelta Företagslån Info