Customfit.eu affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sale: 7%

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

7%

Det här programmet
utgick: 3 år sedan

10%

Det här programmet
utgick: 3 år sedan

8%

Det här programmet
utgick: 3 år sedan

-

Det här programmet
utgick: 1 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

Customfit.eu Info