Comboloan affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
- Gå med
Lån under 50,000 400 SEK Gå med
150 001 - 300 000kr 2000 SEK Gå med
300 001 - 500 000 kr 3000 SEK Gå med
Godkänt bolån 1000 SEK Gå med
50k-150k 1200 SEK Gå med

Comboloan Info