Baresso affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sales: 5.00% Gå med
Sale: 8%

Det här programmet
utgick: 11 månader sedan

Sale: 9%

Det här programmet
utgick: 10 månader sedan

-

Det här programmet
utgick: förra månaden

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

Baresso Info