Ta reda på ditt elområde med HittaID

Sverige är sedan den 1 november 2011 indelad i olika elområden. Detta betyder att elpriserna skiljer sig beroende på vilket område du tillhör. Vilket elområde tillhör du? HIttaID ger dig svaret.

El-priserna skiljer sig åt beroende på var du bor

Hur kommer det sig att elpriset är billigare i norr och dyrare i söder? Det handlar om tillgång och efterfrågan. I norra delen av Sverige har vi ett överskott på el medan vi i södra sverige har ett underskott. Detta beror på att vi har mest vattenkraft i norra delen och nästan hälften av Sveriges elproduktion kommer från just vattenkraft.

Samtidigt som Södra delen av Sverige producerar mindre el konsumerar de också betydligt mer el. Detta resulterar i att vi behöver transportera el från norr till söder. I norr är tillgången stor och efterfrågan mindre vilket gör att priserna sjunker. I södra delen är det alltså tvärtom.

Varför är Sverige uppdelat i olika elområden?

Tanken med att dela upp Sverige i olika elområden är att uppmuntra elproducenter att etablera energiproduktion i söder. På så vis slipper man långa eltransporter från norr till söder som skapar energiförluster och slösar på vår energi.

Ta reda på vilket elområde du tillhör, med HittaID

Att veta vilket elområde man tillhör kan vara ganska krångligt. HittaID är ett företag som snabbt och enkelt hjälper dig med detta. HittaId skriver på sin hemsida att det finns många olika begrepp man behöver hålla koll på. Nätområde, nätnamn, nätägare och elområde är bara några av de många förvirrande termer man behöver hålla koll på. På HittaID är det enkelt att ta reda på detta - det är bara för dig att söka!

Ta reda på vilket elområde du tillhör genom att använda den här sökfunktionen.

Vad kan jag göra som kund?

Det lönar sig att vara aktiv för att hitta det billigaste elavtalet. Det finns idag över 150 olika elbolag i Sverige, men som tur är finns det flera jämförelsesidor där du enkelt kan jämföra olika elavtal.

Sveriges olika elområden

Elområde 1 finner du längst upp i norr. I norrbottens län. samt delar av Västerbottens län.

Elområde 2 ligger strax under elområde 1 och täcker bla. jämtlands län och Västernorrlands län.

Elområde 3 ligger i mitten av Sverige och täcker b.la. Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län och Västmanlands län.

Elområde 4 ligger i södra delen av sverige och gäller b.la. områden som Skåne och Blekinges län.