Ziinga.com affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Lead: 15 SEK

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

CLICK: 15

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Leads: Leads: 15,00

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Sale: 180 SEK

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Lead: 18 SEK

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Lead / Leads
Innebär att man får betalt varje gång besökaren utför en handling till exempel att fylla i en intresseanmälan eller anmäla sig till ett nyhetsbrev.
CLICK
Pay Per Click. Annonsören betalar varje gång en besökare klickar på en annons.
Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.