World of shape affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Lead: 10 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Sale: 200 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Sale: 150 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Sale: 100 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Lead / Leads
Innebär att man får betalt varje gång besökaren utför en handling till exempel att fylla i en intresseanmälan eller anmäla sig till ett nyhetsbrev.
Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

World of shape Info