StrandiaFinans affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sale: 150 SEK Gå med
Sale: 200 SEK Gå med
Sale: 180 SEK Gå med
Återkommande krediter 90 SEK

Det här programmet
utgick: 1 år sedan

1000 - 2000 125 SEK

Det här programmet
utgick: 1 år sedan

>5000 320 SEK

Det här programmet
utgick: 1 år sedan

2000 - 5000 245 SEK

Det här programmet
utgick: 1 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

StrandiaFinans Info