SMSPengar affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
- Gå med
Återkommande kunder 700 SEK Gå med
Nya kunder 700 SEK Gå med
Sale: 180 SEK Gå med
Sale: 150 SEK Gå med
Sale: 50 SEK Gå med
Sale: 200 SEK Gå med
Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

SMSPengar Info