SMSLånaren affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Lån Ny 85,00 SEK

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

Godkänt lån 85,00 SEK

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

Sale: Segment stege

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

SMSLånaren Info