Skandia affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Lånelöfte 100 SEK

Det här programmet
utgick: 1 år sedan

Godkänd ansökan 600 SEK

Det här programmet
utgick: 1 år sedan

Skandia Info