Prime Slots affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
-

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

-

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Sale: 560.00 SEK

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

Leads: Leads: 138,75

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Sale: 30.00 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Lead: 3.00 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

20 SEK

Det här programmet
utgick: 3 år sedan

250 SEK

Det här programmet
utgick: 3 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.
Lead / Leads
Innebär att man får betalt varje gång besökaren utför en handling till exempel att fylla i en intresseanmälan eller anmäla sig till ett nyhetsbrev.

Prime Slots Info