Moderna Försäkringar affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Båtförsäkring 250 SEK Gå med
Bilförsäkring 330 SEK Gå med
MCförsäkring 150 SEK Gå med
Hundförsäkring 250 SEK Gå med
Kattförsäkring 100 SEK Gå med
Fritidshusförsäkring 250 SEK Gå med
Hemförsäkring 80 SEK Gå med
Husvagnsförsäkring 50 SEK Gå med
Villaförsäkring 425 SEK Gå med
Villa, Sale, 350 SEK

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Sale: 350 SEK

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Sales: SEK 425

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

Moderna Försäkringar Info