MegaCasino affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
CLICK: 600

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Lead: 600 SEK

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Sale: iSales + Leads: 804,00/804,00

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Sale: 380.00 SEK

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

Lead: 25.00 SEK

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

Lead: 1230 SEK

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Sale: 30.00 SEK

Det här programmet
utgick: 3 år sedan

Lead: 3.00 SEK

Det här programmet
utgick: 3 år sedan

CPA: 560 SEK

Det här programmet
utgick: 2 år sedan

CLICK
Pay Per Click. Annonsören betalar varje gång en besökare klickar på en annons.
Lead / Leads
Innebär att man får betalt varje gång besökaren utför en handling till exempel att fylla i en intresseanmälan eller anmäla sig till ett nyhetsbrev.
Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.
CPA
Cost per Action. En prismodell som innebär kostnad per köp eller handling. Till exempel om en besökare genomför ett köp på målsidan eller registrerar sig på ett intresseformulär.

MegaCasino Info