Lepigen.se affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sale: 22.0% Gå med
Sales: 20.00% Gå med
Sale: 20% Gå med
20,10%

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

Sale: 21%

Det här programmet
utgick: 3 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

Lepigen.se Info