Karamba affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Leads: Leads: 35,00

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Lead: 703 SEK

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

CLICK: 703

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

Sale: 70 EUR

Det här programmet
utgick: 4 år sedan

Lead: 40 SEK

Det här programmet
utgick: 3 år sedan

-

Det här programmet
utgick: 10 månader sedan

Lead / Leads
Innebär att man får betalt varje gång besökaren utför en handling till exempel att fylla i en intresseanmälan eller anmäla sig till ett nyhetsbrev.
CLICK
Pay Per Click. Annonsören betalar varje gång en besökare klickar på en annons.
Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

Karamba Info