inred.se affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sales: 8.00%

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

order 7.5 %

Det här programmet
utgick: 2 år sedan

Sale: 5%

Det här programmet
utgick: 2 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

inred.se Info