gPotato.eu affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
PPL: från 3.17 till 21.02

Det här programmet
utgick: 5 år sedan

PPL
Pay Per Lead. Innebär att man får betalt varje gång besökaren utför en handling till exempel att fylla i en intresseanmälan.

gPotato.eu Info