Folksam affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Sales: SEK 320

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Katt 100 SEK

Det här programmet
utgick: 5 månader sedan

Hund 200 SEK

Det här programmet
utgick: 5 månader sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.