Cash Buddy affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
E-Leg 5 %

Det här programmet
utgick: 9 månader sedan

Beviljat efter provning 4 %

Det här programmet
utgick: 9 månader sedan

Papper 4 %

Det här programmet
utgick: 9 månader sedan

Cash Buddy Info