BRC affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Träning & Fitness, Sale, 2%

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Avslut 2 procent 2,0 %

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Avslut 8 procent 8,0 %

Det här programmet
utgick: 6 år sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.