Booking.com affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Leads: 4.00% Gå med
Sales: 93 SEK

Det här programmet
utgick: 2 år sedan

Sale: 100 SEK

Det här programmet
utgick: 2 år sedan

Sale: 13.00 SEK

Det här programmet
utgick: 1 år sedan

Sale: 10.00 SEK

Det här programmet
utgick: 1 år sedan

Lead / Leads
Innebär att man får betalt varje gång besökaren utför en handling till exempel att fylla i en intresseanmälan eller anmäla sig till ett nyhetsbrev.
Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

Booking.com Info