Anyfin affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
Godkänd Transaktion 1000 SEK Gå med

Anyfin Info