Animail affiliateprogram

I listan nedanför visas vilka affiliatenätverk programmet finns hos och vilka ersättningar som ges som standard.

Affiliatenätverk Ersättning Cookietid  
5% Gå med
4% Gå med
6% Gå med
- Gå med
-

Det här programmet
utgick: 3 år sedan

Sale: 4-6%

Det här programmet
utgick: 4 dagar sedan

Sale / Sales
Pay Per Sale. Annonsören betalar när besökaren klickar på en annons och sedan lägger en order eller utför ett köp innan cookietiden gått ut.

Animail Info